POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE PRIVIND UTILIZAREA DATELOR PERSONALE

Societatea comercială MY MOTOR SRL, în calitate de operator de date cu caracter personal își asumă angajamentul de a proteja și respecta confidențialitatea datelor cu caracter personal. Prezenta Politică de confidențialitate are la bază prevederile Regulamentului nr. 2016/679 privind protecția datelor cu caracter personal și libera circulație a acestora, respectând principiile ce guvernează protecția datelor cu caracter personal.

În completarea Politicii de confidențialitate vă rugăm să citiți și ”Politica despre cookie-uri”, pentru a afla modalitatea în care www.deltamarina.ro folosește cookie-urile și Secțiunea ”Termeni și Condiții” privind procesul și alte informații relevante privind procesul de vânzare, Politică de returnare, etc.

MY MOTOR SRL cu sediul în DN 22B, Km 4-5, Brăila,RO 16838241 și număr de înregistrare la Reg. Comerțului J09/815/2004
adresa email: contact@deltamarina.ro, vă transmitem această Politică de Confidențialitate pentru a vă explica modul în care prelucrăm și protejăm datele cu caracter personal.


1. Cui se aplică această Notă de Informare?

Prezenta Notă de informare se aplică prelucrării datelor cu caracter personal ale:

– Partenerilor noştri contractuali precum furnizori, clienți („Parteneri comerciali”);

– Vizitatorilor și utilizatorilor site-ului nostru www.deltamarina.ro („Utilizatori”);


2. Ce date colectăm despre dumneavoastră?

Colectăm și prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal astfel:

– Din informațiile pe care ni le furnizați prin completarea formularelor de pe site-ul nostru: formularul din pagină de Contact, formularul de Contact Rapid, formularul din pagină de Login, formularul pentru crearea unui cont nou de utilizator.

– Prin corespondența cu noi prin telefon, e-mail sau în orice altă modalitate.

Informațiile pe care ni le furnizați pot include numele, prenumele, dată naștere, sex, adresa de domiciliu, adresa de livrare, adresa de e-mail și numărul de telefon, precum și alte informații, după caz.

Prin activitatea desfășurată pe site, nu vom colecta sau prelucra date cu caracter personal sensibile legate de dumneavoastră (i.e. informații despre originea rasială sau etnică, opiniile politice, confesiunea religioasă sau convingerile filozofice, sănătatea, viața sexuală sau orientarea sexuală), cu excepția cazului în care:

suntem obligați să facem acest lucru prin lege (i.e. Ordinul MS-444/2019); și/sau
în cazul în care ne-ați furnizat consimțământul dumneavoastră explicit în mod separat.
În cazul în care ne furnizați în mod voluntar date cu caracter personal (inclusiv date cu caracter personal sensibile) prin interacțiunea dumneavoastră cu site-ul www.deltamarina.ro sau prin corespondența cu noi prin telefon, e-mail sau în orice altă modalitate, din proprie voință și nu la cererea noastră, vom șterge astfel de date cu caracter personal din sistemele noastre dacă nu considerăm că prelucrarea acestora este necesară pentru un scop legitim al MY MOTOR SRL, cu excepția cazului în care ați făcut aceste date publice (de exemplu, într-un forum de mesaje care este vizibil publicului), caz în care vom șterge aceste date de pe site-ul www.deltamarina.ro numai dacă legea impune astfel sau dacă nu dorim să le păstrăm.

De fiecare dată când vizități site-ul www.deltamarina.ro, colectăm automat următoarele date:

date tehnice, de exemplu acest lucru poate include Adresa Internet Protocol (IP) utilizată pentru conectarea calculatorului dumneavoastră la internet, informațiile de conectare, tipul și versiunea de browser, setarea fusului orar, tipurile și versiunile extensiilor de browser (plug-in), sistemul și platforma de operare, tipul dispozitivului și marca dispozitivului mobil; aceste date sunt colectate și prelucrate în numele nostru, prin fişierele de tip cookie ale terțelor părți.
date despre vizită dumneavoastră, de exemplu acest lucru poate include date despre URL, secvență de clicuri către, prin și de la site-ul www.deltamarina.ro (inclusiv data și ora), informațiile sau produsele pe care le-ați vizualizat sau căutat pe site.
În cazul în care obținem datele dumneavoastră cu caracter personal de la o terță parte, vă vom furniza toate informațiile relevante despre prelucrarea acestora cât mai curând posibil, dar nu mai târziu de o lună de la obținerea datelor dumneavoastră cu caracter personal.

Date colectate prin formularul de anamneză:
În scopul furnizării serviciilor, vă putem cere adăugarea datelor cu caracter personal ce pot include numele, prenumele, dată naștere, sex, precum și alte informații, după caz ale unei terțe părți ce va beneficia prin titularul contului de serviciile în scopul cărora sunt prelucrate aceste date.
În cazul în care achiziționați produsele pentru o terță persoană vă sunt solicitate și colectate datele cu caracter personal ale persoanei în cauza, ce pot include numele, prenumele, dată naștere, sex.


3. Care sunt scopurile prelucrării datelor cu caracter personal și care este temeiul juridic al prelucrării?

Putem prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal în următoarele cazuri:

atunci când trebuie să întreprindem măsurile necesare pentru a încheia un contract cu dumneavoastră;
atunci când trebuie să executăm un contract pe care l-am încheiat cu dumneavoastră;
atunci când trebuie să respectăm o obligație legală;
atunci când este necesar pentru interesele noastre legitime (sau pentru cele ale unei terțe părți) și pentru interesele dumneavoastră (i.e. pentru detectarea și prevenirea fraudei sau pentru asigurarea securității IT și a rețelei informatice), cu excepția cazului în care drepturile dumneavoastră fundamentale prevalează față de aceste interese;
în cazul în care este necesar pentru interesul public sau în scopuri oficiale.
Prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal pentru diverse motive tehnice, administrative și operaționale, cum ar fi:

pentru a ne asigura de prezentarea conținutului în modul cel mai eficient pentru dumneavoastră;
pentru a îmbunătăți site-ul www.deltamarina.ro, inclusiv funcționalitatea acestuia;
pentru administrarea site-ului www.deltamarina.ro;
pentru operațiunile interne, inclusiv în scopuri de depanare, analiză a datelor, testare, cercetare, statistică și de cercetare;
pentru a păstra site-ul www.deltamarina.ro în condiții de siguranță;
pentru publicitate și marketing, inclusiv pentru scopuri de marketing specific, astfel încât să oferim un conținut, inclusiv un conținut personalizat, care ar putea fi de interes mai mare pentru dumneavoastră.

În unele cazuri, vom prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal doar cu consimțământul dumneavoastră (i.e. în cazuri de publicitate și marketing). În aceste cazuri, vă vom solicită separat consimțământul dumneavoastră, în mod transparent, atunci când furnizați datele dumneavoastră cu caracter personal. Ulterior, vă puteți retrage consimțământul, în orice moment, trimițând o solicitare la adresa de e-mail contact@deltamarina.ro . Retragerea consimţământului nu va afecta legalitatea prelucrării care a avut loc înainte de retragerea acestuia.

Atunci când solicităm date cu caracter personal pentru a respectă obligații legale sau contractuale, furnizarea acestor date cu caracter personal de către dumneavoastră este obligatorie. Acest lucru înseamnă că, dacă astfel de date cu caracter personal nu sunt furnizate, nu vom putea să gestionăm relațiile contractuale sau să respectăm obligațiile legale ce ne sunt impuse. În toate celelalte cazuri, furnizarea de date cu caracter personal este opțională și nu aveți obligația de a le furniza.

Putem prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal, precum datele de identificare, datele de contact și adresa de reședință, în scopul posibilei exercitări a drepturilor sau a reclamațiilor noastre împotriva dumneavoastră în viitor. Această prelucrare se bazează pe interesul nostru legitim, fiind necesar să ne exercităm drepturile în cazul unor eventuale litigii.

CONCRET, VOM FOLOSI INFORMAȚIILE DUMNEAVOASTRĂ CU CARACTER PERSONAL ASTFEL:
Utilizatori și clienți:

În scopul furnizării serviciilor, a livrării de bunuri și efectuării plăților în baza contractelor relevante, vă putem prelucra datele cu caracter personal, cum ar fi datele de identificare, datele de contact, datele bancare.

Această prelucrare se bazează pe

Executarea unui contract la care Utilizatorii (în special clienții) sunt parte, sau
O obligație legală care ne este impusă.
Putem prelucra datele cu caracter personal astfel încât să vă putem oferi informații despre bunuri sau servicii care considerăm că vă interesează. Dacă sunteți un client existent, vă vom contacta numai prin e-mail, sau prin SMS, cu informații despre bunuri și servicii similare cu cele care au făcut obiectul unei vânzări anterioare, cu excepția cazului în care ați optat altfel anterior.

Dacă sunteți un client nou, vă vom contacta prin mijloace electronice numai dacă avem acordul dumneavoastră prealabil. Dacă nu doriți să vă folosim datele în acest fel, bifați casetă corespunzătoare din formularul prin care colectăm datele dumneavoastră formularul de Login în contul de utilizator.

Nu vom transmite datele dumneavoastră cu caracter personal unor terțe părți, în scopuri de marketing, fără consimțământul dumneavoastră explicit în acest sens.

Putem, de asemenea, să vă folosim datele cu caracter personal pentru a măsura sau a înțelege conținutul preferat legat produsele noastre; și pentru a face sugestii și recomandări dumneavoastră și altor Utilizatori ai site-ului nostru despre produse care ar putea să vă intereseze pe dumneavoastră sau pe aceștia.

Parteneri comerciali:

În scopul furnizării de servicii, livrării de bunuri și efectuării plăților în baza contractelor relevante, vă putem prelucra datele cu caracter personal, cum ar fi datele de identificare, date de contact de afaceri, date bancare și codul de identificare fiscală, pentru persoanele înregistrate în scopuri de TVA.

Această prelucrare se bazează pe:


executarea unui contract la care dumneavoastră, în calitate de Partener comercial, sunteți parte;
obligații legale care ne sunt impuse;
interesul nostru legitim.
În unele cazuri, prelucrăm date cu caracter personal, cum ar fi numele și datele de contact ale angajaților sau ale contractanților Partenerilor comerciali în scopul comunicărilor legate de executarea unui anumit contract cu Partenerii comerciali.

Această prelucrare se bazează pe:

executarea unui contract la care Partenerii comerciali sunt parte;
obligațiile legale care ne sunt impuse;
interesul nostru legitim.
Fiind Partener comercial, vă putem furniza comunicări despre noile noastre produse și servicii. Dacă nu mai doriți să primiți aceste comunicări, puteți renunța trimițându-ne un e-mail la adresa: contact@deltamarina.ro


4. Cui transmitem datele cu caracter personal?

MY MOTOR SRL nu va transmite (prin vânzare sau închiriere) către terțe părți informațiile dvs. cu caracter personal.

În cadrul MY MOTOR SRL, doar un număr limitat de membri ai personalului, cum ar fi cei din departamentele de Vânzări, Contabilitate, Gestiune au acces la datele dumneavoastră cu caracter personal conform principiului nevoii de a cunoaște (”on a need to know basis”). Acești membri ai personalului sunt supuși unor obligații de confidențialitate cu privire la datele cu caracter personal. Membrii personalului au dreptul să gestioneze datele cu caracter personal numai pe baza instrucțiunilor comunicate de MY MOTOR SRL, în legătură cu responsabilitățile de serviciu.

Măsuri tehnice și organizatorice adecvate sunt luate pentru protecția datelor cu caracter personal. Acest site folosește măsuri de securitate împotriva pierderii, alterării sau folosirii greșite a informațiilor care se află în controlul nostru. MY MOTOR SRL nu își asumă însă responsabilitatea pentru pierderile de informații cauzate de erori ale softului cu care este conceput și găzduit site-ul. De asemenea nu răspundem pentru erorile în securitatea serverului care găzduiește site-ul.

Datele cu caracter personal pot fi comunicate autorităților guvernamentale, autorităților fiscale și/sau organelor de aplicare a legii, dacă acest lucru este impus de legile aplicabile sau dacă este necesar pentru exercitarea drepturilor noastre, inclusiv a condițiilor de utilizare, sau pentru protejarea intereselor noastre legitime (inclusiv a intereselor legitime ale unor terțe părți) în conformitate cu legile aplicabile.

Datele dumneavoastră cu caracter personal pot fi, de asemenea, divulgate unor terțe părți, astfel:

Către parteneri de afaceri, furnizori și subcontractanți pentru executarea tuturor contractelor pe care le încheiem cu dumneavoastră, în vederea furnizării produselor și serviciilor solicitate de dumneavoastră;
Pentru livrarea comenzilor în ţările Uniunii Europene utilizând serviciile unei firme de curierat;
Pentru livrarea comenzilor, către companiile specializate în servicii de curierat;
Către furnizori de servicii care oferă sprijin administrativ, profesional și tehnic Companiei pentru suport IT, de securitate și resurse comerciale;
Către consultanți externi (i.e. avocați, contabili, auditori), în scopuri specifice, atunci când este necesar.
MY MOTOR SRL efecutează o evaluare prealabilă adecvată în selectarea terțelor părți furnizori de servicii și impune acestor furnizori de servicii să mențînă măsuri de securitate tehnice și organizatorice adecvate în vederea protejării datelor cu caracter personal și pentru a prelucra datele cu caracter personal numai conform instrucțiunilor specificate de MY MOTOR SRL. Furnizorii de servicii vor avea dreptul să utilizeze subcontractanți în furnizarea serviciilor către MY MOTOR SRL, cu condiția că fiecare subcontractant să respecte aceleași obligații de protecție a datelor că și furnizorii de servicii.


5. Care este perioada de păstrare a datelor cu caracter personal?

Vom păstra datele dumneavoastră cu caracter personal pentru perioada necesară pentru a îndeplini scopurile enumerate în prezența Politică sau pentru perioada impusă de legislația națională aplicabilă, în conformitate cu perioadele minime legale de păstrare aplicabile și/sau atât cât este necesar pentru a ne exercită drepturile legitime (și drepturile legitime ale altor persoane).

În cazul în care sunteți Client sau Partener Comercial, vă vom păstra datele dumneavoastră cu caracter personal pe perioada exercitării relației contractuale cu dumneavoastră.

În cazul în care avem o relație comercială continuă cu dumneavoastră în calitate de Partener comercial vom continuă să păstrăm aceste date cu caracter personal până la încetarea relației noastre comerciale și pentru perioada minimă de păstrare impusă de lege.

În cazul în care sunteți utilizator al site-ului www.deltamarina.ro (i.e. ați creat un cont de utilizator pe site), vom păstra datele dumneavoastră cu caracter personal pentru care contul de utilizator este activ.

În cazul în care sunteți candidat la unul sau mai multe din job-urile publicate în secțiunea de cariere a site-ului www.deltamarina.ro, vom păstra datele dumneavoastră cu caracter personal pe toată durata desfășurării procesului de recrutare și selecție, plus o perioadă de 2 ani după încheierea procesului de recrutare (în cazul în care candidatul nu a fost angajat în companie).

În cazul în care prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal în temeiul consimțământului dumneavoastră, aceste date cu caracter personal vor fi prelucrate numai pentru perioada prevăzută prin consimțământul dumneavoastră, cu excepția cazului în care vă retrageți sau limitați consimțământul înainte de expirarea acestei perioade. În astfel de cazuri, vom înceta prelucrarea datelor cu caracter personal respective în scopurile relevante, sub rezervă oricărei obligații legale de a prelucra aceste date cu caracter personal și/sau a nevoii noastre de a prelucra aceste date cu caracter personal în scopul exercitării drepturilor noastre legitime (inclusiv a drepturilor legitime ale altor persoane).


6. Stocarea datelor personale și transferul datelor personale în afară țării

Intenționăm să nu transferăm datele dumneavoastră cu caracter personal în afară SEE dacă nu există protecții adecvate, incluzând:

o decizie privind caracterul adecvat emisă de Comisia Europeană cu privire la țara sau țările de destinație;
o certificare „scut de confidențialitate”;
reguli corporatiste obligatorii corespunzătoare;
(un cod de conduită aprobat, împreună cu angajamentele obligatorii și executorii ale operatorului de date sau persoanei împuternicite de către operatorul de date din țara aflată în afară UE și SEE;
un mecanism de certificare aprobat, împreună cu angajamentul obligatoriu și executoriu al operatorului de date sau al persoanei împuternicite de către operatorul de date într-o țară din afară UE și SEE de a aplică garanțiile corespunzătoare; sau
clauze contractuale standard UE aprobate de Comisia Europeană.


7. Ce drepturi aveți?

Aveți următoarele drepturi conform legislației în domeniu:

Dreptul de vă confirmă dacă datele dumneavoastră cu caracter personal sunt sau nu prelucrate de noi, și de a vă furniza o copie a datelor dumneavoastră cu caracter personal;
Dreptul de a solicită rectificarea sau ștergerea datelor cu caracter personal prelucrate de website-ul www.deltamarina.ro;
Dreptul de a solicita restricționarea datelor personale de procesare de către website-ul www.deltamarina.ro;
Dreptul de a vă opune prelucrării datelor cu caracter personal de către website-ul www.deltamarina.ro (de exemplu utilizarea prelucrării în scopuri de marketing direct);
Dreptul de a solicită portabilitatea datelor cu caracter personal;
Dreptul de a vă retrage consimțământul, în orice moment, fără a afecta legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimțământului înainte de retragerea acestuia;
Dreptul de a depune o plângere către Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.
Vă rugăm să aveți în vedere faptul că drepturile dumneavoastră descrise mai sus pot fi limitate în anumite situații și fac obiectul legilor și reglementărilor aplicabile privind protecția datelor cu caracter personal. De exemplu, dreptul de a vă opune prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal poate fi limitat în cazul în care putem demonstra că avem motive legitime convingătoare pentru a prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal care prevalează față de interesele dumneavoastră. Va trebui să vă dovediți identitatea și să ne oferiți alte detalii care să ne ajute să răspundem cererii dumneavoastră.

Nu vom percepe o taxă pentru a răspunde cererii dumneavoastră cu excepția cazului în care acest lucru este permis de lege și, în cazul în care se percepe o astfel de taxă, această va fi rezonabilă și proporțională cu cererea dumneavoastră.

Pentru a vă exercită unul sau mai multe din aceste drepturi, vă rugăm să ne contactați la adresa de e-mail contact@deltamarina.ro.


8. Securitatea datelor cu caracter personal

Folosim măsuri tehnice și organizatorice adecvate, cu scopul de a proteja datele cu caracter personal și de a împiedica accesul neautorizat la acestea. Am intrat în relații contractuale cu terţe părţi care oferă servicii de găzduire și aceste contracte includ obligații privind securitatea organizațională și tehnică a datelor cu caracter personal.

Toate tranzacțiile de plată vor fi criptate (de exemplu, utilizând protocolul TLS).

Sunteți responsabil pentru păstrarea confidențialității tuturor mijloacelor de autentificare (de exemplu, username, parole, etc.) utilizate de dumneavoastră pentru a accesa părți ale site-ului www.deltamarina.ro. Transmiterea datelor prin internet nu este complet sigură. Deși facem tot posibilul pentru a vă proteja datele, nu putem garanta 100% securitatea datelor dumneavoastră transmise pe site-ul nostru; orice transmisie de date personale se face pe propriul dumneavoastră risc.

După ce primim datele dumneavoastră, vom folosi proceduri stricte de securitate pentru a încerca să împiedicăm accesul neautorizat.


9. Confidențialitatea datelor minorilor

Site-ul www.deltamarina.ro nu colectează cu bună știință date personale de identificare de la persoane care nu au împlinit vârsta de 16 ani. Dacă părintele sau tutorele legal are la cunoștință faptul că minorul aflat în custodia să a furnizat site-ului www.deltamarina.ro datele sale cu caracter personal, acesta trebuie să informeze imediat MY MOTOR SRL, la adresa de e-mail contact@deltamarina.ro. În cazul în care descoperim că o persoană care nu a împlinit vârsta de 16 ani a furnizat date cu caracter personal, prin intermediul site-ului www.deltamarina.ro, atunci vom distruge aceste informații de pe serverele noastre imediat, cu excepția cazului în care părintele sau tutorele își dă consimțământul explicit pentru prelucrarea de către site a datelor cu caracter personal ale copilului în scopurile specificate.


10. Fișierele de tip cookies

Site-ul www.deltamarina.ro utilizează fișiere de tip Cookie pentru a vă oferi o experiență mai bună atunci când navigați pe siteul nostru. Această prelucrare se bazează pe consimțământul dumneavoastră exprimat pe site sau prin setările din browserul dumneavoastră. Puteți găsi mai multe informații despre fișierele de tip cookie la adresa Politică privind utilizarea fișierelor cookie.


11. Contact

Dacă aveți întrebări sau neclarități cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal de către site-ul www.deltamarina.ro sau dacă doriți să vă exercitați unul sau mai multe din drepturile ce vă revin, ne puteți contacta la adresa de e-mail contact@deltamarina.ro

Vă rugăm să nu divulgați date cu caracter personal sensibile (de exemplu, informații legate de originea rasială sau etnică, de opinii politice, de convingeri religioase sau de altă natură, de sănătate sau de apartenență la un sindicat), numere de asigurare socială atunci când ne contactați.

Ultima actualizare: AUG 2022.

Notă: Putem actualiza periodic această Politică prin postarea noii variante pe site-ul www.deltamarina.ro.

Vă rugăm să consultați periodic pagină dedicată Politicii de Confidențialitate pentru a fi la curent cu noile modificări.